Как се раздават пари по проекти в Софийския университет

Драстични нарушения във финансовото управление на Софийския университет установи Сметната палата и заради тях на 28 юни отказа да завери годишния му отчет. Какво означава това и кои са потърпевшите?

Реално потърпевши са многобройните безименни служители и преподаватели вътре в университета, които вършат работата, но получават „трохите“, докато малцина избрани от Ректората вземат „пая“ за неясно какъв труд. При това в повечето случаи съвсем законно.

За да дадат пример, работещи в СУ предоставиха на OFFNews копие от заповед на ректора проф. Анастас Герджиков от 4 юли за изплащането на еднократни допълнителни възнаграждения по проекта „Студентски стипендии“ за летния семестър 2016/2017 г.

По проекта, финансиран с пари от ЕС и държавно съфинансиране, се плащат два вида стипендии на студентите – за успех и за специални постижения. Първият цели да стимулира учещите в приоритетни професионални направления. Приоритетни са областите, в които държавата има недостиг на специалисти, например педагогика, енергетика, архитектура, инженерство. Вторият е за студенти от всички професионални направления и студенти с разработки или участвали в допълнителни научни дейности, извън задължителното по учебен план.

Логиката подсказва, че служителите и преподавателите, на които се полага възнаграждение по този проект, са имали работа, свързана с него – например са били ангажирани с приема и обработката на студентските документи, изчисляването на успеха им и въвеждането на данните в информационната система, плащали са стипендиите или са били научни ръководители по проекти, за които студенти са получили стипендии за специални постижения, или са оценявали разработките. Предполага се също, че тези хора са подписали договори или анекси за допълнителните часове и извършването на конкретната работа.

 В заповедта на ректора фигурират 32 имена. Срещу всяко има определен брой изработени часове, различна часова ставка и сума за получаване. Повечето служители и преподаватели, които безспорно са работили по проекта, получават минимални суми – най-ниската е 47,27 лв., има с добавки стотина, двеста, триста, четиристотин лева.

Напълно неясно е защо един получава 47, втори – 56, трети – 144, четвърти – 240 лева, както и защо срещу името на един пише 7 изработени часа, срещу това на друг – 18, при трети – 28 часа. Защо часовите ставки са различни, питат се още служителите. Проблемът не е, че не могат да бъдат различни или че не може хората да са изработили различен брой часове, а че те нито са подписвали договори, нито са отчитали работата си по проекта и се чудят как в Ректората са разбрали кой колко часа е работил и каква ставка заслужава. Чудят се и още нещо – дали след излизането на публикацията няма да бъдат накарани да се подписват със задна дата.

Недоумението по тези въпроси обаче е незначително в сравнение с изумлението, което предизвикват някои имена в списъка, за които е трудно да се предположи, че са имали някаква работа по „Студентски стипендии“. Става въпрос за 10 души, повечето от Ректората, които получават най-многото пари. Всеки взема приблизително по 2 250 лева отгоре (възнаграждението плюс осигуровките). За един, двама, трима може със сигурност да се каже, че са отхвърлили доста работа по проекта. А останалите?

Неясно е например каква работа по проекта е имала началничката на отдел „Прием на студенти“, която няма работа с вече записаните, а с тепърва постъпващите във висшето училище. Според списъка в заповедта тя е изработила 281 часа и взема 2 248 лева. Неясно е защо сред възнаградените е и главният финансист на СУ Елена Петрова, чиято надбавка е 2 247 лева. Вътре е и името на зам.-ректора Ренета Божанкова, с 280 часа извънреден труд и 2 240 лева еднократно допълнително възнаграждение по проекта.

Тримата съгласували заповедта на ректора са сред 10-имата с най-високи допълнителни възнаграждения по проекта – Елена Петрова, проф. Ренета Божанкова и старши юрисконсулт Галина Кунева. Факт, който кара служителите да се питат редно и морално ли е това.

Провокирани от твърденията на служителите, изпратихме запитване до СУ. Попитахме: какъв е общият брой на работилите по проекта през летния семестър и поискахме копия от договорите им; каква е конкретната работа, изпълнявана от 10-та с най-високи допълнителни възнаграждения и от колко време те работят по проекта; как се изчисляват възнагражденията, например как са определени различните почасови ставки; как се определят посочените изработени часове; каква е общата изплатена сума от началото на проекта (включително детайлна справка за конкретната сума и имената на ангажираните служители за всеки семестър).

От отговора става ясно, че ангажираните са 20 служители, 10 преподаватели и двама студенти, че екипът е определен със заповеди на ректора. От СУ изреждат и дейностите – участия в работни групи, в промените на правилата за предоставяне на стипендии, в информирането на студентите, в изготвянето на график, в разпределянето на стипендиите, в приема на документи, в проверката на данните и на успеха и въвеждането им в системата, в разглеждането на студентските разработки, в класирането и изплащането, в изготвянето на отчетните документи.

Копия от договори не получихме, нито разяснение за конкретната работа на всеки от 10-имата с най-високи допълнителни възнаграждения.

Часовите ставки са определени на база стандартните таблици за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с управлението и изпълнението на проектите, която от СУ прилагат в отговора си. Таблиците са съставени от Управляващия орган по проекта.

„Часовете, на базата на които се изчисляват възнагражденията, – пишат от СУ – се определят в съответствие с индивидуалните отчети на преподавателите, служителите и студентите за извършената от тях работа, при фиксиран максимален размер за всеки член от екипа в заповед на Ректора“, пишат от университета.

Служители, работили по проекта, обаче са категорични, че не са правили индивидуални отчети.

За срока на проекта на екипа, назначен от ректора, е получил 53 255.52 лева за първите два семестъра, а за третия – летния на 2016/2017 г. се планира сумата да е 26 721,33 лв.

„При извършената проверка от Управляващия орган Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ – ГД СФМОП) към МОН на 10.07.2017 г. не бяха констатирани нарушения относно изпълнението на проекта, отчетените от всеки служител часове и съответно изплатените възнаграждения. Направени бяха препоръки относно допуснати технически грешки при оформянето на документацията“, гласи още отговорът на Софийския университет.

Александра Маркарян

http://offnews.bg