КАЛИНКАТА Е ХИЩЕН ДЗВЕР

Знаете ли, българи, колко агенции и агенцийки издържаме с нашите пари? Вероятно не. Тринадесет държавни агенции и 29 изпълнителни агенции. Има прелюбопитни сътворения като: Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ /как поддържат точно Дунав не ми е ясно, но явно топ-експертите в агенцията знаят/.

И да подчертая – всяка една агенция си има шеф и по-малки шефчета, служебни коли, климатици, секретарки, бонуси и т.н. Голяма част от шефовете са с дълбоко интелектуалната, стилна и експертна визия на съществото на снимката, решено в дънково якенце и поглед, с който и тухлена стена би се гордяла! Загледайте се! Това калинче отговаряло за инвестициите. Само, че проблемът е, че преди да търсиш инвестиции, трябва малко да си инвестирал в акъл и образование! Иначе не става! И да бъда злобна – гледайки я, нямам обяснение заради какви лични качества е сложена там, защото каквито и специални умения да има, чак за 38 хиляди не са!

Калинките като биологичен вид са хищници. А допуснати до държавната трапеза, направо стават стръвници. Разсипват всичко, защото по природа са вредни и непотребни. Но пък народът, гледайки красивите им окраски, си мисли, че са безобидни и невинни. Но само това моме от снимката е нанесло щети на държавата в размер вероятно на милиони – не само от заплати, дадени за тоя/тая, дето духа, но и от пълното бездействие поради ментални и образователни качество да се свърши някаква работа!

Станахме държавата на калинките и тулупите. И някак си не виждам стадата инвеститори на границата, които да се надпреварват да си дават парите в България! Може пък и да са пропуснали да се видят и обсъдят актуалната икономическа обстановка и условия за бизнес с момето!

Елена Гунчева