КАРАНТИНАТА НА РАЗЛИЧНИЯ ЖУРНАЛИСТ

Ботевградчанка: Уволняват ме! Помогнете!
Карбовски: Кажете къде работите и как да помогна?!
Ботевградчанка: Ботевград в автомобилния!
Карбовски: Какво става там?
Ботевградчанка: Ужас е, оставаме без работа!
Карбовски: ще говорите ли пред камера?
Ботевградчанка: Не, имам да получавам заплата, вижте там вие какво може да направите!
Карбовски: хубава работа! Щом ще взимате заплата … нищо не мога да направя!
Ботевградчанка: мислех ви за различен от другите журналист!
Карбовски: и аз ви мислех за различна от стадото! Без докачение.
Ботевградчанка: Това е моят мироглед, нямам заделени пари за да говоря публично!
Карбовски: Вие нямате и мироглед.

Мартин Карбовски