Като гледам какво леке е Копейкин, Магарешки с основание го е шамарил

Като гледам какво леке е Копейкин, Магарешки с основание го е шамарил. Даже му е малко. Това напълно извън контекста на онези събития.

Според мен Магарешки трябва да бъде осъден за действията си тогава. Ама шамарите по Костя са си смекчаващо вината обстоятелство.

Димитър Стоянов