Кирето и Асенчо са опоскали милиарди левове от нашите пари!

Може да бъде изображение с един или повече хора и текст, който гласи 'седмичен баланс на управление "емисионно" към 08.04.2022 2022 активи хил.лв. пасиви 33 067 259 банкноти и монети в обращение парични средства и предоставени депозити в чужда валута монетарно злато и други инструменти в монетарно злато инвестиции в ценни книжа хил.лв. 24 879 186 4 597 575 задължения към банки 16 306 633 19238 19 238 870 задължения към правителството и бюджетни организации задължения към други депозанти 757 675 всичко активи: 1 645 493 депозит на управление "банково" 56 903 704 всичко пасиви: 9314717 56 903 704'

Към 08.04.2022 г. фискалния резерв е на критичния минимум от 4,7 милиарда лева, за което съобщи във фейсбук публикация зам.-министъра на енергетиката от ИТН Пламен Данаилов. Нещо повече, Пламен Данаилов съобщава, че на 15 април са налели от сектор енергетика 1,2 милиарда лева средства, без които правителството не би могло да посрещне плащанията си. Зам.-министър Пламен Данаилов в прав текст заявява, че няма отчетност за какво са опоскани милиардите от фискалния резерв на държавата. Според мен липсата на пари е и основната причина да се разиграва този пошъл цирк с парите на строителните фирми и смешките за контрол!

За да няма догадки зам.-министър Пламен Данаилов е публикувал и скрийншот от сайта на БНБ, в който е заградил с червен цвят фискалния резерв. Сега остава Кирето и Асенчо да започна да обясняват за какво са опоскани милиардите от фискалния резрерв.

Димитър Байрактаров