Киро докато е в Щатите, щял бил да се среща с държавния секретар Антъни Блинкен. Виртуално обаче

Слугинските медии съобщават, че киро докато е в Щатите, щял бил да се среща с държавния секретар Антъни Блинкен.
Виртуално обаче.

То е като да идеш на гости, но да те оставят на слугинския вход.
И дори не отсам вратата, а отвъд нея и да те чуят само по домофона.

Тъкмо така киро ще го чуят по домофона и ще го напъдят отново при нас.
Да ни трепе!

Христо Христов