Киро е лесен. Като му подпари под г@за ще бега с готвачката в Канада. Ние няма къде.

Киро е лесен. Като му подпари под г@за ще бега с готвачката в Канада.
Ние няма къде.
Зоя Б. Деянова