КЛИЕНТ ЛИ СИ – РОБ СИ У НАС!

.
Комисията за защита на потребителите е издало заповед за забрана на повишаването на цените на мобилните оператори.
Личното ми мнение: надали проблемът ще се реши по този начин.

Безспорно е, че имаме картелно споразумение между 3-те големи телекома. Надали съвпадението по време на повишенията е случайно. Би трябвало регулиращият орган – Комисията за защита на конкуренцията да се намеси, но явно тя предпочита да си трае. Като всички контролни органи у нас контролната й функция е крайно занижена и най-вече зависи според обстоятелствата и силата на съответните компании.

В Общите условия на телекомите наистина фигурират текстове, според който цените могат да се повишат в съответствие с инфлацията.
.
Но при всички положения това намерение на телекомите е незаконно, ако:
1. индексират двегодишна инфлация;

2. от времето на сключване на договора е изтекло време, по-малко от година;

3. ако договорът е сключен при преференциални условия – такива с промоция;
4.

.
Комисията за потребителите също заема палиативна позиция.
Според нея такова повишение с инфлационният годишен индекс за 2021 може да се приложи, ако договорът е сключен след средата й. (след 30 юни).
Пак според нея сега през декември телекомите имат право да си начислят инфлацията за 2020 при тези договори, които са сключени тогава.

И пак според нея, ако прекратите договора си, дължите им тримесечна наказателна такса.
Най-сетне тя не иска да забележи според Закона за защита на потребителите неравноправното и противоправно формулиран текст в Общите условия на оператора А1, който позволява само три месеца след сключване на договора да ви индексират цената.

_________________________________
Според мен обаче телекомите нямат това право според законите у нас.
Няма как да ви се начислява инфлация за предходни месеци преди подписването на договора, когато тя не е консумирана нито от телекома като негова загуба по съответния договор, нито от клиента като изгода по несключен още от него договор
_____________________________________

Тази хипотеза реализира неоснователно обогатяване според Закона за задълженията и договорите.
Но както се знае, законите у нас се прилагат или не прилагат според хората.
.
Проблемът в България е в съдебната система. Ако тя беше нормална, вместо корумпирана до дъно, всеки клиент спокойно можеше да ги осъди, и то за нула време. Ала в родните условия говорим за безнадежно начинание. Ако Темида наистина беше Темида у нас, надали на телекомите щеше да им хрумне такава мисъл.

Просто се чудя как на други доставчици на услуги още не им е хрумнало да приложат и тази практика.
Рано или късно обаче ще го направят.
Защото клиентът у нас не е КЛИЕНТ, а е роб – въпреки всички документи и приказки правата му са крайно ограничени, а дори и те се прилагат непълноценно и ограничено.

https://kzp.bg/novini/saobshtenie-za-cenite-na-mobilnite-operatori

Григор Лилов