Когато дойдоха да ми дадат държавно помещение, аз мълчах, защото с пълна уста не се говори

Когато дойдоха да ми дадат държавно помещение, аз мълчах, защото с пълна уста не се говори.

Когато дойдоха парите от КТБ, аз мълчах, защото ми беше пълна устата. Когато дойдоха за наема – УБИВАТ ТРУД!!!

Тодор Стоянов