КОЙТО ДОХОЖДА ПРИ БОЙКО  ТРЯБВА ДА ВЯРВА,ЧЕ ИМА БОГ!

А без вяра не е възможно да се угоди Богу,защото който дохожда при Бога трябва да вярва,че има Бог,и че Той възнаграждава тия,които го търсят.“

(Евреи 11:6)

Главният прокурор на Републиката

Иван Гешев:

Да,вярващ съм!“

В какво вярваш,Каскет!

Че Банкянската Мутра е Син на Единствения Бог!

А Шиши е Неговият Пророк!

Вярата е убеденост и представа,че нещо ще се случи,макар и да има само косвени доказателства за това,като например нечии думи,като обещание или писмени документи.Тя може да се отнася към определена система от религиозни убеждения или да е спазването на задължение от лоялност или вярност към едно лице,обещание,ангажираност.“

(Интернет)

Две хипотези:

1.Вярата като система от религиозни убеждения.

Забравете – раз и навсегда!

2.Вярата – спазване на задължение от лоялност или вярност към едно лице,обещание,ангажираност.

Абсолютно!

Знаем и твърде добре кои са лицата!

В кого вярваш,Каскет!

В Мутрата и Шиши!

А Той-

Банкянската Мутра-

възнаграждава тези,

които Го търсят

и Му се подчиняват

и са Му лоялни и верни!

И то – твърде добре!

НИКОЛАЙ РИЗОВ

 

loading...