— Кой тропа в този късен час? — Аз тропам — каза Рашков

— Кой тропа в този късен час?
— Аз тропам — каза Рашков.
,
— Обаче аз не съм у нас!
— У вас си! — каза Рашков.
,
— Призовка дан’ ми носиш ти?!
— Призовка — каза Рашков.
— Как бързо времето лети!
— Отлита! — каза Рашков.
,
— Бай Ставри ме очаква май!
— Бай Ставри — каза Рашков.
,
— Неволи ще търпя безкрай!
— Щом трябва — каза Рашков.
,
— Но ще ли стигнеме дотам?
— Ще стигнем — каза Рашков.
,
— Понеже куц съм, та не знам!
— Аз зная — каза Рашков.
,
От Вал Хаджииски