Колко дедовци му изтрепаха, колко менискуса му оперираха – ЧУДО, ЧУДО е ГМР!

Имаме си уникален премиерин – нормалите хора си имат четири менискуса и двама дедовци, той си има и по няколко резервни.

Колко дедовци му изтрепаха, колко менискуса му оперираха – ЧУДО, ЧУДО е ГМР! За по-достоверно предлагам следващият път да е врата!

Елена Гунчева