Колко още глупости ще изговори Просто Киро като премиер?

( Ето какво написах на 28 февруари т.г. )

Отговорът на този въпрос е в пряка зависимост от смисъла на името му.
Да видим – той се казва Кирил Петков Петков.
Кирил, както всички знаем, означава „господин“, „господар“. Разбира се, лошо е, когато господарят – макар и фиктивен – на един народ, е глупава марионетка.
Но бащиното и фамилното му име дават известна надежда, че господинството и господарството на този случаен минувач в историята на България, ще свърши скоро.

Петков, то е ясно, идва от Петко, а Петко съвсем не произхожда от Петър, сиреч „камък“, а от „пет“.
При това в случая с Киро става дума не за пет години, а за пет месеца.
Просто Киро ще бъде министър-председател на България в продължение на пет месеца. След това ще се случи някакво събитие и той ще бъде свален от власт.
Тези пет месеца са започнали да текат от момента на “ уж избирането“ му на 14 ноември 2021 г., а всъщност на „изборната“ мистификация, довела го до премиерското кресло.

Но Киро има две имена Петков.
Това означава, че въпреки събитието, което сериозно ще го разклати, той би могъл да се удържи във властта с нечия помощ – познайте откъде е възможно да дойде тя.
Ако се задържи в управлението, това ще бъде само за период от нови пет месеца.

И дотук.

Кирил Петков ще бъде красноречив пример за това, че този, който ПРОДЪЛЖАВА ПРОДАЖБАТА на националните интереси, ще бъде позорно изгонен не само от управлението на България, но и от нейната земя – с един позорен шут в канадския задник.
Давай, Киро, бълвай глупости като спукана тръба, защото ти остават най-много седем месеца „премиерство“ – ако можем да наречем така шутовската ти роля на чужд лакей. Премиер значи първи, а ти винаги ще бъдеш последен.

28 февруари

Милена Върбанова