Колко примитивен маймун трябва да си, за да си мислиш, че трупането на апартаменти е пътят към щастието?

Добре, де. Колко примитивен маймун трябва да си, за да си мислиш, че трупането на апартаменти е пътят към щастието?

Евгений Дайнов

Резултат с изображение за Evgenii Dainov