Колцина у нас са украинците с български произход дошли у нас като бегълци?!

Колцина у нас са украинците с български произход дошли у нас като бегълци?!

Не ми казвайте, че където са българите няма война… защото повечето от настанените тук са от западната част на страната. Там заплахата е още по-малка…

Но при все всичко, бесарабските българи не идват у нас.
Защото не са желани, защото не ги пускат от там, или и двете?!

Христо Христов