Коренът на Мюфтийство е муфта, а Цвъко ни плаши, че муфтата се радикализира, ако не муфти

Коренът на Мюфтийство е муфта, а Цвъко ни плаши, че муфтата се радикализира, ако не муфти

Богомил Бонев

Резултат с изображение за Bogomil Bonev