КОРОНАЧУМАТА – С РАСОВИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ !!!??

**** Атакуващата шпага на вируса – пригодена за специфичен човешки щит на клетката, характерен за европейците (италианците) и несрещан при азиатците
.
Голям екип от италиански учени – вирусолози, биолози, генетици, медици в поредното научно изследване откриха уникални и плашещи особености при Короначумата.
.
(цитат)
Инфекцията бързо се разпространява по целия свят и Италия е първата европейска държава, изпитваща ендемичната вълна с неочаквана клинична тежест в сравнение с азиатските страни.
Наскоро беше показано, че 2019-nCov използва приемни рецептори, а именно ангиотензин, конвертиращ ензим 2 (ACE2) като приемник на рецептора и протеази на гостоприемника за свързване и интернализация на повърхността на клетката.
По този начин, предразполагащият генетичен произход може да даде причина за междуиндивидуална чувствителност към заболяването и/или неговата тежест.
Бяха идентифицирани редица варианти с потенциално влияние върху протеиновата стабилност. Сред тях, три p.Asn720Asp, p.Lys26Arg, p.Gly211Arg (MAF 0,002 до 0,015), за които никога не е съобщено при населението в Източна Азия, се прогнозираха, че ще повлияят на разграждането и стабилизирането на протеините.
Тези открития предполагат, че предразполагащият генетичен произход може да допринесе за наблюдаваната междуиндивидуална клинична вариабилност, свързана с COVID-19. “
(край на цитата)
.
_______________________________
Учените са открили, образно казано, че шпагата на вируса, с която влиза в клетката, най-лесно преодолява щита – АСЕ2
В НЕГОВАТА МОДИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, НА БЕЛИТЕ ХОРА (в случая на изследването – италианци). ТАЗИ МОДИФИКАЦИЯ НА ТОЗИ ЧОВЕШКИ ЩИТ ПОЧТИ НЕ СЕ СРЕЩА ПРИ АЗИАТЦИТЕ.
______________________________
„Тези генни вариации могат да променят характера на взаимодействието на вируса с клетките и да повлияят върху скоростта на разпространението му и нивото на смъртните случаи.“ – резюмира научния екип.
.
В интерес на истината, има ги и първите критични бележки, макар че не се оспорва значимостта на резултатите от това изследване.
Например тази:
„Съжалявам, че го казвам, но заглавието на статията е донякъде погрешно. Авторите не доказват, че вариантите на ACE2 са в основата на междуиндивидуалната променливост и податливостта на COVID-19 в италианското население. Това, което авторите доказват е, че има варианти на ACE2, които се срещат в италианци, а не в азиатци, и че те могат да имат структурни или функционални ефекти. Сигурен съм, че има варианти на азиатци, които не се срещат в италианците и са с подобни прогнози.
Нуждаем се от популационни генетични изследвания. Независимо от това, това е интересно и заслужава допълнителни изследвания.“

Григор Лилов

loading...