Корупцията е убиецът в с. Равнец

Оказва се, че за трагедията в с. Равнец има математическо уравнение. Ето какви факти и данни на базата на официална информация, сподели лидерът на „Нормална държава“ Георги Кадиев през своя профил във Фейсбук:

„На 8 април 2015 община Бургас стартира проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас”. Завършва го на 8 януари 2017.
Бюджет: 548 640 евро.
Цел: създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения.
Отчетени резултати:
Разработена информационна система за управление на водите, доставено специализирано оборудване за непрекъснато измерване нивото на водата на реки, осъществяването на 24 часово видео-наблюдение на водните басейни; създаване на прогнозни модели за наводнения, изготвен план за действие при наводнения, проведени обучения за предприемане на адекватни действия в случай на наводнения.
На 25 октомври 2017 с. Равнец, община Бургас, е пометено от приливна вълна. Има загинали и изчезнали хора.
Нищо от горната система не сработва. Нула. Хората загиват, оставени без помощ.
#КорупциятаУбива.““

А тук можете да видите подробна информация за проекта https://wms.burgas.bg

Автор: Георги Кадиев, Фейсбук

Корупцията е убиецът в с. Равнец

http://lentata.com