Краят на Борисов 3 и това НС е предопределен!

Ще има предсрочни парламентарни избори. Ще се повтори същото пак и пак, ако не се промени устройството на държавата, а това може да стане единствено с промяна на Конституцията. Такава промяна е възможна единствено от Велико народно събрание. Сега е възможността това народно събрание да свика Велико народно събрание, след което да се саморазпусне.
Тъй като трябва да определи задачата на ВНС, тя е само една – промяна на Конституцията, като се отмени текста за ВНС!
След това:1. продължава да функционира като обикновено народно събрание, което променя Конституцията в редица глави или 2. прекратява дейността си и се избира ново НС, което променя Конституцията или приема нова, като работи нормално по сегашната.
Какво бих предложил, като промяна в устройството на държавата:
I. За съдебната власт:
1. Изваждане на прокуратурата и следователите от Съдебната власт, съответно Висшия съдебен съвет става наистина „СЪДЕБЕН“, прокуратурата и не съдии не участват в него.
2. Главният прокурор се избира от НС с 2/3 мнозинство и се отзовава със същото мнозинство. Създава се Прокурорски съвет, в който не участва ГП, с правомощия по отношение на прокурорите, идентични с ВСС.
3.Министърът на правосъдието не участва в заседанията на ВСС. Бюджета на съдебната власт се приема от ВСС и се включва в държавния бюджет, както е предложен, без право на министъра на финансите и МС да го редуцират. Същото се отнася и за Прокурорския съвет.
4. Редуцират се мандатите на Главния прокурор и председателите на върховните съдилища на 5 години, за да не съвпадат с мандата на НС. Без право на повторен мандат.
5. Прокуратурата не може да участва в граждански и административни дела.
6. Забрана за повече от два мандата като административен ръководител на съд и прокуратура, в който и да било орган на съдебната власт и прокуратурата.
7. Премахва се квотата на НС във ВСС и в КС. Премахва се квотата на президента в КС. Редуцира се мандата на конституционните съдии до 5 години, като всяка година се избира председател от членовете на съда, забранява се повторно избиране на председател на този съд.
8.Министърът на правосъдието не участва в заседанията на ВСС,
9. Статута на адвокатурата се изважда от глава „Съдебна власт“ и се урежда в глава „ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

Това са принципни предложения!
За другите власти – друг път!
Който има какво да каже, давайте!

Ivan Petrov Petrov 

Снимка на Ivan Petrov Petrov.