Кучето на Парламента. Най-доброто същество, което съм виждала в него и около му.

Кучето на Парламента. Най-доброто същество, което съм виждала в него и около му.

При толкова навлеци вътре и отвън толкова ли няма кой да прибере тази сиротна душица?
Безразлични хора – към човеците и към животните…

Зоя Б. Деянова