Къде са безплатните билети при мръсен въздух в София?

Някои квартали на столицата са били с въздух 7 пъти по-мръсен от допустимото, сочат резултатите от измервателните станции на Изпълнителната агенция по околна среда.

Сред тях са Надежда, Хиподрума, Павлово и Младост.

В останалите софийски квартали картинката също е тревожна, тъй като замърсяването е над европейските норми. При това положение столичани трябва да се движат безплатно с градския транспорт, за да се намали изхвърлянето на отровни газове от колите. Тази идея бе приета от Столичния общински съвет и кметът Фандъкова през февруари т.г.

Оказва се, че общинарите не са конкретизирали какви трябва да бъдат нивата на замърсяване на въздуха, за да се возят хората без билет. Освен това не са си изяснили как ще накарат шофьорите да оставят колите си и да тръгнат с градския транспорт, при положение че само метрото е целогодишно редовно.

Според публикации на медии безплатният градски транспорт е трябвало да бъде осигурен още през март. Сега сме в края на годината и се оказва, че идеята е неприложима и предстои да бъдат уточнявани нейни детайли.

От пресцентъра на Столична община предоставиха за Фрог нюз коментара на Йоана Христова, зам.-кмет на СО, за превишенията на ФПЧ от 29.11.
Много е важно всички, които тълкуват данните за качеството на въздуха, да обърнат внимание на две неща. Едното е, че допустимата норма на ЕК е среднодневна. В този смисъл почасовото тълкуване на стойностите не е съотносимо към праговете от 50мг/куб.м. с тази норма, тъй като тя е осреднена за 24 часа. Другото важно нещо е, че единствено представителни за КАВ на територията на страната са данните от измервателните станции на ИАОС. Среднодневни стойности предлагат ежедневните бюлетини на ИАОС, които са достъпни на сайта на агенцията и чиито данни и ние в СО използваме. Като цяло, характерът на данните за превишенията на ФПЧ още веднъж потвърждава резултатите от двата идентифицирани емитера на територията на СО – транспортът и битовото горене. Знаете, че с приетата през април 2017 г. Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2020 г. и Плана към нея за 2017 г. усилията на СО са приоритетно насочени именно към намаляване на емисиите именно от тези два източника – транспорта и битовото горене. Бих желала да напомня, че в последните няколко месеца, Столична община предприема различни мерки, насочени към двата основни емитера на фини прахови частици за Столицата – транспорт и битово отопление и моите очаквания са свързани с това, че в резултат на предприетите мерки, в края на тежкия за КАВ зимен сезон, ще можем да отчетем значителен напредък и подобрение на качеството на въздуха, в сравнение с предходни зимни сезони. Както и че тенденцията с подобряването на въздуха ще се запази и занапред, с оглед на това, че в голяма част от мерките са заложени не само конкретни действия, а и стартиране на процеси, за които е необходимо, както процедурно или техническо време, така и време по отношение на промяна в навиците на хората дори на чисто битово ниво.
С приемането на Програмата за 2017 г., СО изготови системата за прогнозиране на замърсяването с обсег 48 часа, като в момента се финализира механизмът към нея, който ще регламентира конкретни действия при евентуални прогнозни превишения. Механизмът предстои да се гласува от СОС на заседание през декември и след това вече ще бъде представена цялата система и за ползване на обществеността.
По отношение на транспорта, общината закупува и ще предостави на КАТ 7 газанализатора, които да повишат контрола над първоначалните технически прегледи при регистрация на автомобили. Работи се съвместно с компетентните институции както за затягане на контрола върху техническите прегледи в пунктовете, така и за въвеждане на стимули при закупуването на нискоемисионни или електрически автомобили. Успоредно с това Столична община активно работи за повишаване на привлекателността на градския транспорт – пусната е поръчка за нови 120 автобуса на метан, предстои доставка на 13 нови трамвая, както и е обявена поръчка за закупуване на 20 електробуса. Внедрена е и система за интелигентен контрол на трафика на 180 кръстовища, както и интерактивна система за приоритизиране движението на градския транспорт в пиковите часове, така че да се намалят закъсненията на рейсовете и да се обезпечи спазването на графика.
По отношение на битовото горене Столична община разработва различни комплексни мерки на местно ниво, като успоредно инициира промени в националното законодателство, свързани както с повишаване на екологичните качества на горивата за отопление, така и за въвеждане на екологичен регламент в горивата за социално подпомагане.
Към момента СО вече е обявила поръчка за закупуване на 30 бр. екологични печки за подмяна на отоплителните системи в домакинства. Проектът е пилотен и ще обхване домакинства в район „Нови Искър“. Желаещите да получат безплатни печки ще могат да кандидатстват в кметствата на района, а с приоритет при кандидатстването ще бъдат социалните критерии: семейства с деца с увреждания, хора с ТЕЛК и т.н. Индикативната стойност на проекта е 60 000 лв. Целта е още в този отоплителен сезон печките да бъдат монтирани и въведени в употреба. Наред с това общината вече е възложила изпълнение и на детайлен анализ на домакинствата, които потребяват битово отопление. Към него предстои да бъде разработен и подробен технически и финансово-икономически анализ на възможния инструментариум за замяна на битовото отопление в конкретните домакинства. Данните ще бъдат използвани от екипа на Столична община за последващо разработване на мащабни проекти.
В края сме и на един интензивен есенен залесителен сезон. Само тази есен бяха засадени над 1500 дървета по централни булеварди и улици, както и в паркове и градини. Предоставени бяха за засаждане над 900 други дървета и над 3000 храсти на училища и детски градини, за да си увеличат растителността в тях, както и беше сложен старт на изграждането на нов зелен филтър близо до София – Новата гора на София, в която с помощта на доброволци бяха засадени 12 000 дървета.


Източник: Фрог нюз

Резултат с изображение за мръсен въздух в София