КЪДЕ СЕ ПОКРИ министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ?!

КЪДЕ СЕ ПОКРИ
министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ?!
България цяла е надраскана с фашис-ки свастики и нацист-и знамена на Бандера.

Стела Банкова