КЪДЕ ТИ Е ПРОСПЕРИТЕТЪТ, БЕ, МУТРО?

България заема незавидната последна позиция и в класацията на Евростат за БВП на глава от населението, измерен чрез стандарта на покупателната способност (PPS).

Индикаторът PPS е де факто изкуствена парична единица, която елиминира разликите в ценовите равнища между отделните държави. По този начин с една единица PPS се купува еднакво количество стоки и услуги във всички страни-членки.

Елена Гунчева

loading...