Към българския министър на отбраната:

Господин министър, много е възможно да пристигне заповед моментално да изпратите един батальон в Иран. Не бързайте да изпълнявате, поне не прекалено много. Не и с бързината, с кояте сте свикнали да изпълнявате. Ще става дума за същия батальон, който е приготвен за Украйна.

Вашият върховен главнокомандващ не прави разлика между Иран и Украйна. Не разчитайте и на прекия си началник за помощ. Той пък най-вероятно смята, че Иран и Ирак са едно и също.

Така че, снишете се временно, докато Камала не се намеси. Снишете се, както ще трябва да се сниши и батальонът ни, запратен нейде из бойните полета. Благодаря за вниманието.

Stepan Polyakov