Кьовеши: Кандидатурите от България ще бъдат обективно разгледани

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е участвала, по покана на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в онлайн работна среща във връзка с обсъждането на все още продължаващата процедура за избор на европейски делегирани прокурори от България, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Преди седмица стана известно, че във връзка с процедурата за избор от Европейската прокуратурата са поискали допълнително информация за седем от десетте кандидата одобрени от България.

Членовете на колегията са разяснили, че посочените кандидати напълно отговарят на изискванията. Коментирани на онлайн срещата са били и особеностите на българската съдебна система и по-специално специфичната роля и правомощия на следователите, както и разделението на компетенциите между районните и окръжните прокуратури.

Кьовеши е заявила още, че Европейската прокуратура извършва задълбочена оценка на критериите за допустимост и съответния професионален опит и квалификация на кандидатите, определени от националните

Frognews.bg