Лаура Кьовеши постъпи точно както трябва да постъпи Главният прокурор на ЕС

Моето мнение е, че Лаура Кьовеши постъпи точно както трябва да постъпи Главният прокурор на ЕС – ръководител на една независима институция, равноотдалечена от законодателната, изпълнителна и съдебна власт на всяка държава- членка.

Обратното – да проявява пристрастие, да показва отношение, да дава обещания би разколебало доверието в независимостта на институцията и лично авторитета на Главния прокурор.

Всъщност Кьовеши ни каза : “ Европейската прокуратура ще си свърши работата според компетенциите си, а вие свършете своята, защото такъв е законът“.

Това сме длъжни да направим.
Да променим законите, така, че :

1.В съда и прокуратурата да работят независими, знаещи, можещи хора, които да прилагат законите справедливо.

2.Законът да е справедлив и еднакъв за всички.

3.Да има системен контрол върху всеки във всяка от трите власти.

Нашият Спасител сме ние самите и е време да го проумеем.

Румяна Ченалова