Ленче-кремче не е чула за НПК

Ленче-кремче не е чула за НПК. И очевидно няма представа, че годни доказателства са само тези, които са събрани по предвидения по закона ред.
Като например кремче в чантата, което не е платено, е годно доказателство, че е откраднато.

Богомил Бонев

loading...