ЛУДИ ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ

По мои емпирични данни от изследване, направено в период от 5 последователни работни дни по съвременна визуалнодиагностична методика и модерен анализ на речта, 68% от канените (едни и същи) гости на сутрешните и вечерните предавания на трите основни телевизии са с психични проблеми, включително сенилна деменция, невротичност, обсесии и компулсии, нарцисизъм, хистрионно разстройство, шизоидно мислене и др.

Напълно нормални от триумфално шестващите по телевизиите всякакви началници от премиер до пъдар, разни политици, министри и заместник министри, депутати с по пет-шест магистратури, политолози, социолози, една политическа психоложка от БАН, анализатори, надути лекари, икономисти, пишман професори и др. са само около една трета (32%).
На практика сред останалите 68% от гостите е налице доста голям и ярък психопатологичен спектър от разнообразни нозологични единици и съчетания между тях.

По моя субективна преценка половината от тези хора, значи 34%, се нуждаят от специализирана медицинска помощ, като за една трета пък от тази половина (11%) тя трябва да е спешна, с хоспитализиране. Казано с други думи, всяка десета от показващите се и бърборещи по телевизора персони би трябвало, вместо да ни учи на разум и морал от екрана, да е обект на сериозни психотерапевтични и психиатрични грижи.

Близо е до ума, че мисловната продукция, т.е. съответните мнения, становища, интерпретации, анализи, препоръки и прогнози на тези 68% от гостите, не би могла, няма как, да са бъде състоятелна, компетентна и правдива; тя е изкривена и често е напълно абсурдна, даже налудна, поради напълно естествените за хората с психични страдания причини.

По мои наблюдения немалка част (26%) от водещите на телевизионните предавания с гости (някои от тях са агенти на ДС, а други са просто глуповати слугуващи продажници) също имат добре очертани психични и нравствени отклонения, които дават неблагоприятно отражение на мисленето им, на поведението им в ефир, и въобще на работата им в съответната медия.

Братя не вярвайте на хората от екрана!

Четете моите текстове!
Купувайте и четете моите книги!
Търсете ги в сайта: www.tornadobg.com
акад. Петър Иванов

loading...