Лудост, пълна подигравка с празните джобове на хората

Мисля, че България е просто уникална страна!

Изхарчиха се десетки милиони за закупуване на машини за гласуване. Сега пък ще се броят всички разписки от машинното гласуване, защото резултатите от машините могат да се фалшифицират.

Освен умните ни правителства, и двете решения са гласувани и приети и от ЦИК.

Смятам, че всички замесени трябва да заплатят цената на машините, а ако не могат, да ги излежат в затвора. Тук влизат всички политици плюс членовете на ЦИК, гласували за купуването на машините.

Ще уточня, че винаги съм била против машинното гласуване, защото няма сила, която да попречи на фалшификациите. Но съм още по-против да плащаме за машинно гласуване, след което да се пре-пре-преброява наново.

Лудост, пълна подигравка с празните джобове на хората.

Даниела Пенкова