Любен Дилов: В детството, вместо компютър и интернет, имахме… детство

Понеделнишки екзистенциализъм: мразите да карате кола в трафика, но трябва да стигнете до работата си. Мразите и работата си, но трябва да работите, за да изплатите колата си.. .А на село е хубаво и просто! Няма трафик. Само агнето в двора, усещайки че приближава Гергьовден, от сутринта лови мишки и лае по чуждите хора…
На тази дата преди 25 години е създадена в World Wide Web. В детството, вместо компютър и интернет, имахме… детство.

Резултат с изображение за любен дилов син