Малко в повече ми идват точно днес доносниците на някогашната политическа милиция, които ни изнасят уроци по история от телевизията

Малко в повече ми идват точно днес доносниците на някогашната политическа милиция, които ни изнасят уроци по история от телевизията. Може би не е зле колегите от Нова, БТВ и БНТ да преглеждат списъците на Комисията по досиетата, когато канят събеседниците си в това време разделно.

Получих пристъп на гадене преди малко, като видях на екрана един от тия винаги правоверни готвачи на общественото мнение – как се пени, че 3-ти март трябва да бъде заличен от празничния ни календар, понеже в него става дума и за руснаци.

Защо ми се догади ли? Защото знам, че същият тоя, дето се пени, е писал преди Десети ноември отвратителни доноси против свои колеги, които са се изказвали за Запада с уважение. Тогава той е изповядвал, подлецът, любов към всичко руско и ненавист към Запада и към САЩ със същата ортодоксална страст, с която сега пропагандира обратното.
Бррръъъ! Гадно.

Удивително е колко много са двукраките скунксове в българския политически зоопарк! И е срамно да ни натрапват вонята им – особено в един от тези дни, в които отдаваме почест на свободата.

Анна Заркова