МАРА НИДЕЛЧЕВА КАЗА 5 ТЪПИ НЕЩА. ПАК

В “Епицентър” с копи-пейст 5 изречения на Марчето:
• “Европа трябва да инвестира в своята киберсигурност, която ще бъде едно от най-големите предизвикателства.” (Значи в бъдеще киберсигурността щяла “да бъде най-голямо предизвикателство”! А кого ще предизвиква? И що в бъдеще?)
• “По отношение на атаката срещу НАП смятам, че много трудно може да се докаже кой стои зад нея, тъй като причините са комплексни.” (Марчето казва, че не може да се докаже кой стои зад нещо, щото причините били комплексни, ако не били, щяло да може; това си е селска безсмислица, умонепроницаем израз.)
• “За мен е много важно да се обърне внимание каква на защитата на системите.” (Буквален цитат, паралогизъм, без коментар.)
• “Ако е необходимо, нека да се прави годишен одит, който да оценява нивото на защита на информационните системи“. (Одитът по дефиниция е нещо съвсем друго, Марче, той е счетоводство, той е независима проверка на счетоводни (!) отчети с цел изразяване на мнение за тяхната достоверност.)
• “Трябва да се направи анализ на ситуацията, за да получим максимална информация за случилото се”. (Анализът, Марче, не дава информация, той я обработва; по дефиниция анализът, от древно гръцкото ἀνάλυσις „разлагане, разчленяване, разделяне“, е операция на мислено или реално разделяне на цялото (в случая, придобитата вече информация) на съставни части, в процеса на опознаване или на натрупване на практически опит.)

По-образовани братя, вгледайте се внимателно, има ли поне едно изречение, което да не е пределно тъпо?

акад. Петър Иванов

loading...