Материал за размисъл: Известен брой хора са ваксинирани и са починали. Хипотезите са две

Материал за размисъл:
Известен брой хора са ваксинирани и са починали. Хипотезите са две:

1. Те са починали, въпреки че са ваксинирани, което може да означава че в част от случаите ваксината не работи, тъй като има други хора със същите характеристики и заболявания, които са ваксинирани и не са починали. Липсата на ефект от ваксинацията е много сериозна нежелана реакция.

2.Те са починали, защото са ваксинирани, което може да означава, че ваксината е допринесла и дори предизвикала смъртта, тъй като има други хора, със същите характеристики и заболявания, които не ваксинирани и не са починали. Причиняването на смърт е сериозна странична реакция и също се нуждае от изясняване.

При ваксини, които се намират в третата фаза от клиничното си изпитване и се налагат силово за масово прилагане, тези хипотези се нуждаят от щателно изясняване.

Доцент Атанас Мангъров