МЗ И МОН ГАЗЯТ ЗАКОНА

Със заповеди на министри се ограничават основни граждански права, залегнали в Конституцията и редица международни актове. Утехата, че в цял свят е така, някак си не ме успокоява.

В редица училища и детски градини директори си позволяват да изискват информация дали родителите на децата са ваксинирани. Кои сте Вие, че да си позволявате подобен произвол? Здравословното състояние на всеки е чувствителни лични данни и никой няма задължението, освен ако не е залегнало в закон, да Ви уведомява дали си е сложил ваксина и срещу какво, какви заболявания има и има ли намерение да се лекува или ваксинира. Това не е Ваша работа и няма и да бъде. GDDR да вземете да си го прочетете. Иначе именцата и заплатите ви са лични данни, а здравословното състояние на непознати, явно не са! А сега помислете още веднъж!
Как си позволяват ръководители на образователни институции първо да изискват данни дали лицата са преболедували ковидясване или дали са ваксинирани. Сега, ако можете, ми посочете в кой закон пише, че ако няма ваксина, която се слага доброволно, някой няма да бъде допускан до образование!?!

В Закона за закрила на детето, в чл.11 ал.1 е посочено: „Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.“. Маските за децата безспорно влияят зле върху тяхното физическо и психическо развитие. Ваксините още не са изпитани и са на доброволен принцип, така че никой не може да накара родителите и децата да си слагат ваксини, нито пък някой да си позволява дори да изисква информацията за тях.

Да напомня и защитата на личните данни: Закон за защита на личните данни: Чл. 51. (1) „Обработването на лични данни, разкриващо расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическото лице, данни, свързани със здравословното състояние или сексуалния живот и сексуалната ориентация на лицето, е разрешено, когато това е абсолютно необходимо, съществуват подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни и е предвидено в правото на Европейския съюз или в законодателството на Република България.“ Никъде в закон не е посочено, че някой има право да изисква подобни лични данни за здравословното състояние на гражданите, нито до каква степен са защитени подобни данни. В заповедите на МЗ и МОН липсват разпоредби да се изискват подобни данни, което прави и събирането им незаконосъобразно. В случай на злоупотреба или принуда, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни.

Да напомня и това, че събирането на данни дали хората са ваксинирани, се извършва хаотично, не е нормативно регламентирано и не се знае кой и как ще обработва тази информация и по какъв начин ще бъдат защитени чувствителните лични данни на гражданите. Да напомня и това, че глобите по ЗЗЛД са до 5000 лева, от по GDDR са в размер до 10 000 000 EUR или, в случай на предприятие – до 2 % от общия му годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.

Маските също са вредни за децата, най-вече за тяхното психическо развитие. Това е обстоятелство, което се твърди от много психолози. От друга страна, образованието е задължително. В ЗПУО няма разпоредби, които да позволяват детето да не бъде допускано на училище, ако не носи маска. Дори има задължение за посещаване на учебните часове. Ограничаването на подобни права и задължения няма как да стане с една хвърчаща /и правно и материално/ заповед на някой министър.

Тъй като здравословното състояние на децата са чувствителни лични данни и те имат закрилата на поне няколко закона и при липса на изискване в закон да се допускат до образование само деца, които са омаскарени, Ви препоръчвам да припомняте на съответните ръководители на учебни заведения правата на децата по закон, както и техните задължения. За всяко едно нарушение сигнализирайте до Отдела за закрила на детето и Комисията за защита на личните данни. Искайте всяко недопускане на детето без маска в училище да бъде документирано със съответното разпореждане на Директора на учебното заведение. Като родители и законни представители можете да попълните декларация, в която да изразите изричното си несъгласие на детето Ви да бъдат правени тестове за Ковид-19, да му бъдат давани лекартва или други вещества без Ваше изрично писмено съгласие, да попълва анкети за неговото и на родителите си здравословно състояние /а и такива за сексуална ориентация/, както и да бъде ваксинирано без Ваше изрично писмено съгласие. Декларациите подайте с входящ номер в началото на учебната година.

Учителите са длъжни да осигурят образованието на децата, както и държавата. Следователно никой не може да ограничава това право въз основа на заповед на министър. Никой няма право да не ги допуска в учебните заведения. При дискриминационно отношение относно носенето на маски или ваксинирането, незабавно потърсете правата си в Комисия за защита от дискриминация и съда!

На учителите бих казала само едно – като Ви е страх от децата, сменете си професията! Ако щете и противогази си слагайте и по 10 ваксини наведнъж, но не принуждавайте децата ни. Те имат право на детство, на социални контакти и СВОБОДА!

Елена Гунчева