Министерството на земеделието обмисля да позволи неограничена сеч във вековни гори

Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов и представителите на бизнеса дискутираха проблемите и перспективите в горския сектор. Заместник-министърът представи инициативите на министерството за развитието на отрасъла.

„В момента се работи по Наредба 8 за сечите, като предложения за промени могат да се подават до края на месеца“, съобщи инж. Чамбов.

Заместник-министърът на земеделието уточни, че се подготвят промени и в Закона за горите с цел да се подкрепи дърводобива и преработката на дървесина.

Заместник-министърът и представителите на бизнеса дискутираха и заповедта, ограничаваща до 30% сечите във вековните гори. Инж. Чамбов съобщи, че съществува доклад на министерството за отпадане на заповедта. Докладът включва и становища от научните среди.

„Тази позиция се подкрепя и от министъра на земеделието, но към момента тя все още не е отменена, тъй като дейностите в посока нейното отпадане все още продължават“, поясни заместник-министърът на земеделието.

https://eurocom.bg/