Министър-председател говори на митинг на опозицията. Това го няма в цял свят

Министър-председател говори на митинг на опозицията.

Това го няма в цял свят. Блестящ пиар ход на Кирил Петков. Наистина, Промяната продължава…

Владимир Танев