МНОГО ЕВРОПЕЙСКО ИМ Е….

Винаги ми е било интересно защо в партия, която не харесва ЕС и дори призоваваше навремето /вече не, сега иска предоговаряне/ да излезем от съюза, има толкова много фенове на разни европейски специалности.

Например да видим първият в листата във Велико Търново – Станислав Стоянов – Завършил магистратури по магистратура по „Европейска интеграция“. Има и втора магистратура – „Европейска публична администрация“. Как кадър на Възраждане ще ни интегрира в Европа и ще прави администрацията ни европейска в съответствие с изискванията на съюза. Добре, да приемем, че е искал да изучи враговете отвътре.

Виждаме и водачът на листата на партията в Пазарджик. Стоян Таслаков, завършил през 2010 г. бакалавърска степен по бизнес администрация в Европейския колеж по икономика и управление в град Пловдив. В следващите две години специализира магистърска степен по Управление на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз във ВСУ „Черноризец Храбър“. Завършвайки с отличен успех е награден със стипендия от университета за стаж в европейските институции в Брюксел. Там взима участие в няколко семинара в Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейската комисия, където се запознава с работата на съответните институции. Европейска работа! Обогатява опитът си и с живот във Великобритания.

Значи това са хора, достатъчно убедени в полезността и съществуването на ЕС, за да завършат специалности, които са с насоченост интеграцията в ЕС и европейски политики. По какъв начин се е променило мисленето им, за да се присъединят към Възраждане, която принципно отрича ЕС и иска напускане или предоговаряне /вече и ние, простосмъртните избиратели се объркАхме/. Тема за размисъл. Има и доста други „кадри“, завършили колежи и специалности, за които само майките на завършилите са чували. И естествено, свързани с ЕС. Лицемерие или съзнателна подмяна на идеите?

Елена Гунчева