Много интересен резултат от вчерашната снежна топка забелязах

Много интересен резултат от вчерашната снежна топка забелязах. Събуждане на майчински и женски инстинкти към получателя на топката у много представителки и представители. Чудя се какво да кажа!

Дали това доказва колко недоразвит кретен е получателя, та се налага майчински да бъде закрилян от женските?

Или е толкова безпомощно миловидно очарователен, та задейства сексуалните инстинкти у представителките и представителите?

Не знам, не знам….
Трудни въпроси.

Във всеки случай не говори добре нито за получателя, нито за съчувстващите му.

Анастасия Гешева