Моля Ал Йо, Сюлейман Паси, Ленчето Поптодорова, генералисимус Събев и все запенени евроатлантици веднага да бъдат мобилизирани и пратени на фронта в Украйна!

Моля Ал Йо, Сюлейман Паси, Ленчето Поптодорова, генералисимус Събев и все запенени евроатлантици веднага да бъдат мобилизирани и пратени на фронта в Украйна!

Все пак трябва да си заслужат парите от Козяк! На нормалните българи пожелавам да мислят и да не се бутаме между шамарите!

Елена Гунчева