Мостът към Дряновския манастир, ремонтиран за 3 млн. лева, е пред срутване

Това е мостът, който води към Дряновския манастир.
Мостът е ‘ремонтиран’ миналата година – 2019 г.
‘Ремонтът’ е извършен от фирма на местен г€₽бав общинар.
Отпуснатите му пари за ремонт са били
в размер на 3 000 000 (три милиона) лева!

Маринела Шаранова

liberta.bg