Моята скала за качества на политици, които могат да изведат България от кризите

Моята скала за качества на политици, които могат да изведат България от кризите и да положат основите на верния път :

1.Хора с национално самосъзнание на българи.

2.за които националният интерес е в основата на всяко действие

3.прагматични в действията си с цел благоденствие на българите и защита на националното ни достойнство

4.професионалисти, преодолели егоцентризма си

5.способни да работят в екип

6.със стратегическо мислене

7.с предварително осъзнати и формулирани цели, стъпки за осъществяването им и начини

8.безкомпромисни в спазването на законноста

9.готови да понесат последствията на гражданския контрол
10.войни на България

Знам, че ги има.
Време е да се обединят.
Такива са законите на еволюцията,
законите на историята,
законите на справедливостта.

Румяна Ченалова