Моят съвет към т.нар. обикновени изпълнители е да не вадят вместо началниците си кестените от огъня

Освен кадровото разчистване на авгиевите обори на досегашната власт, което си е архислажна задача, достойна за Херакъл (Херкулес), доколкото наследството е много тежко, а замърсяването с некомпетентност, граничеща с некадърност, е изключително широко и дълбоко, друга, граничеща с подвиг неотложна задача е да се спре започналият процес на замитане на следи чрез унищожаване на уличаваща документация!

„Дребните“ служители-изпълнители, които могат да бъдат принудени да правят това, трябва да знаят, че ако преди 31-32 години извършителите на подобно прочистване на документи като правило оставаха безнаказани, сега пособно деяние няма да им се размине.

И е най-добре да надникнат в Закона за защита на класифицираната информация и в Наказателния кодекс, за да видят какви санкции се налагат при унищожаване на служебна документация. Това не е шега работа и да не казват после в съдилищата Аз бях обикновен изпълнител и се подчинявах на заповедите на моите началници.

Моят съвет към т.нар. обикновени изпълнители е да не вадят вместо началниците си кестените от огъня. Всеки да сърба каквото си е надробил!!!!

Николай Слатински