Нагли. Тлъсти. Лоясали. Лъжливи. Крадливи. Гербави лелки и чички

Нагли.
Тлъсти.
Лоясали.
Лъжливи.
Крадливи.
Измамни.
Дебелогъзи.
Шмекерливи.
Безпардонни.
С плувнали в мас зли очички.
Подли.
Хищни.
Грозни.
Уродливи.
Развратни.
Неграмотни.
Невъзпитани.
Отвратителни.
Отмъстителни.
Гербави лелки и чички.

Евгений Дайнов