НАГОНЪТ МУ Е ЗАКОН

Премиерът публично и гордо признава, че е застрашил националната сигурност, защото лично е позволил на една жена да внесе не само пачки и кюлчета, но и пистолет в строго охранявана правителствена резиденция.

Премиерът ни е най-тъпото нещо, което някога е спало в оная резиденция.
А тя доста е виждала. Доста.

Радослав Бимбалов