Наистина, много пари се събират в системата на здравеопазването – над три милиарда лева. Как да не ги откраднеш

След като всичко ценно в България бе брутално разграбено през системата на политическите решения, очаквано дойде ред и на системата на здравеопазването. Самата здравна реформа през последните 20 години имаше порочен характер, защото заложи принципа на лекаря и болницата като търговски субекти. Институционално разтурената българска държава, безпомощна да защити какъвто и да е обществен интерес, позволи на корупцията и разграбването да влязат дълбоко и в системата на здрвеопазването. Интересите на фармацевтичните компании, на елита на лекарското съсловие, безпомощността на здравната система спрямо неограничен лобизъм, превърнаха здравната каса в максимално лесна жертва на частни интереси от всякакъв характер. Днес Ананиев и Горанов лобират за промяна, водеща до следващо ниво на безпомощност и разграбване – за пряко включване на частни застрахователи във функционирането на здравната система.

Европейските здравни системи са изградени на принципа на обществената солидарност. Независимо от това по какъв начин са организирани, принципите, върху които те функционират изграждат структури, подчинени на потребността на гражданина от лечение, а не върху неговата способност пряко да заплати за лечението си. Принципът на частното застраховане функционира единствено в САЩ, но там той е съпроводен с недостъпнстта на редовната застраховка за десетки милиони хора. Опитът на президента Обама да разшири покритието за здравни нужди върху тези десетки милиони доведе до допълнително рязко поскъпване на частните застраховки. България е бедна страна и преходът към система на частно застраховане ще изхвърли огромна част от и без това малобройното ни население от реален достъп до здравната система. Това предложение на бюджетара Ананиев и на финансовия министър Горанов е още една, вече пределно арогантна стъпка в посока на т.нар. „свободен пазар“ във всичко – вече и във здравеопазването. Когато в България се говори за „свободен пазар“, трябва еднозначно да се разбира блокиране на всяка нормална публична дейност на държавата за защита на обществения интерес и налагане на диктата на алчната олигархия през „пазарните“ решения на публичните институции. „Свободен пазар“ в България означава геноцид.

С новата „пазарна реформа“ на здравеопазването системата ще функционира като възможност за елитарен достъп на богати хора до качествени здравни услуги и по-нататъшна ерозия на възможностите на обикновения гражданин да получи медицинска помощ на основата на солидарния принцип за здравна вноска според възможностите и достъп до лечение според нуждите. Наистина, много пари се събират в системата на здравеопазването – над три милиарда лева. Как да не ги откраднеш, при положение, че притежаваш пълен контрол и върху икономиката на страната, и върху институционалните решения на това, което би следвало да бъде държава, но не е – и никога не е било.

Огнян Минчев

Резултат с изображение за Ognyan Minchev