Найден Зеленогорски: Мечтаната българска демокрация е потъпкана и унизена в калта на политическото безвремие

Здравейте г-н Зеленогорски, защо се налага създаването на нова партия точно сега?

Н.З  България днес е на дъното на всички класации за демографско, икономическо и социално развитие в Европа. Първенци сме единствено в негативните статистики за корупция, нарушаване на основни човешки права и на свободата на словото. Мечтаната българска демокрация е потъпкана и унизена в калта на политическото безвремие. Според „Фрийдъм хаус“ в последните 16 години качеството на демокрация в България се влошава, а страната ни е със статут на частично свободна и e на 111-о място в света по свобода на медиите. Държавата ни е на първо място по корупция и бедност в ЕС, а по процент на напуснали страната българи сме първи в света. По данни на Евростат близо половината от децата в България са застрашени от бедност, а родителите на повечето от тях са изцяло неграмотни или с начално образование. Под линията на бедност попадат 1,8 милиона българи.

Също така последните социологически проучвания показват, че 46% от избирателите твърдят, че състоялите се пред есента местни избори са нечестни. А други 24% от тях не могат да преценят…

Увеличава се драматичната пропаст в качеството на живот между най-богатите и най-бедните региони в България. Химерата на носталгията по комунистическото минало заплашва да завладее умовете и сърцата на огромна част от българските граждани и да тръгнем с рачешки стъпки „напред“ /по думите на Умберто Еко/. Огромна част от демократично мислещите хора в България не намират основания да участват в политическия живот и по този начин обезсмислят демокрацията като форма на социална организация, която гарантира възможност за развитие на личността.

Каква ще е ориентацията на партията?

 

Н.З. Ръководени от ценностите и принципите на демократичните общества в света:

–    Защита на човешките права, достойнството на хората и частната собственост;

–    Свобода на мисълта, съвестта и религията;

–    Свобода на изразяването;

–    Свобода на пазарната инициатива;

–    Народен суверенитет;

–    Политически плурализъм;

–    Върховенство на закона;

–    Разделение на властите;

ние осъзнаваме своята отговорност пред българското общество и създаваме нов десен политически проект – „Достойнството на един народ“ (ДЕН). България има нужда от демократична политическа алтернатива, която да се противопостави на безпътното парламентарно статукво, и ние сме готови да бъдем основна част от това усилие. ДЕН е дългосрочен политически проект, който цели да приближи максимално близо до хората процесите по взимане на решения и управление на общините и регионите.

Нашата основна цел е постигането на достоен живот на хората в България, на основата на истинска демокрация, върховенство на закона, пълноценно спазване на човешките права и свободи.

Това добре, но как точно ще започнете и с какви преки идеи?

 

Н.З. Мерките, с които ще изпълним основната ни цел, са:

 1. Промени в Конституцията на Република България за въвеждане на второ ниво на местно самоуправление:

–     с пряк избор на регионален управител и регионални съвети, които изработват нормативни актове и осъществяват управление в рамките на територията;

–     формират собствен бюджет;

–     формират данъчна и инвестиционна политика в региона.

 1. Осъществяване на финансова децентрализация, гарантираща необходимите приходи за постигане на силна местна власт на общините и регионите, въз основа на ратифицираната Европейска харта за местно самоуправление.
 2. Смела регионална политика за бързо преодоляване на огромните междурегионални различия в качеството на живот.
 3. Промени в Конституцията, гарантиращи върховенството на закона, премахване на политическата намеса в съдебната власт, включително и премахване на партийните квоти във ВСС. Бързо и обективно съдебно производство. Налагане на функционирането на принципа на Монтескьо „Власт, власт възпира“. Засилване на контрола между трите власти и техните институции и осъществяване на ефективен граждански контрол на съдебната власт.
 4. Честни избори:

–     Спазване на Изборния кодекс и бързо въвеждане на машинно и електронно дистанционно гласуване;

–     Изчистване на избирателните списъци;

–     Активна регистрация на избирателите за участие в изборите.

 1. Отстояване на евроатлантическия път на България и пълноценно членство в Европейския съюз и НАТО като гаранция за постигане на българския национален идеал.
 2. Приемане на България в Еврозоната – при ясни правила, стъпки и срокове, гарантиране на досегашния фиксиран курс и подробна разяснителна кампания за гражданите.
 3. Свободна и конкурентна пазарна икономика – стимулираща предприемчивостта и лесното започване на бизнес чрез предвидимо данъчно законодателство, бързо административно производство, без данъчен произвол и излишни регулации и разрешителни. Така ще се изградят стабилна средна класа, развити и устойчиви малки и средни предприятия, ще се стимулират и задържат младите хора и ще се привлекат чуждестранни инвеститори.
 4. Извършване на цялостна реформа в областта на Държавното и Допълнителното пенсионно осигуряване, с което да се гарантират старините и получаването на достойни пенсии за осигурените граждани, без ощетяване и противопоставяне на двата стълба на пенсионното осигуряване.
 5. Прекратяване на порочната бюджетната политика на скрито преразпределяне на приходите от един вид данъчни или осигурителни постъпления и пренасочването им в съвсем други разходни пера, както и създаването и изразходването на изкуствени излишъци в последните месеци на годината без планиране и контрол, и санкция от Народното събрание;
 6. Диверсификация на доставките и пазарни цени на вносните енергийни суровини /природен газ, петрол/ и избягването на енергийна и политическа зависимост чрез тях. Гарантиране на действително свободен пазар на електроенергия, тъй като сегашният е манипулируем и е в интерес на производители и търговци на замърсяващи и с висока себестойност производства на електричество.
 7. Стимули и мерки за развитие на капиталовия пазар и небанковия финансов сектор, които да имат ключова роля за финансиране на икономиката и за привличане на инвеститори. Публичност и листване на БФБ на ключовите търговски държавни и общински дружества и бъдещото им приватизиране чрез публични търгове по пазарни цени.
 8. Ефективно работещи държавни финансовонадзорни институции /БНБ и КФН/, които да гарантират стабилността във финансовата система. За истински надзор по европейски критерии и механизми ще спомогне и влизането на България в Еврозоната и в Европейския банков съюз и задължителните при тази процедура прегледи на активите, стрес тестове и акционерните структури.

Много важно е да отбележа и че искаме

Равен достъп на всеки гражданин до:

 • образование;
 • култура;
 • наука;
 • здравеопазване;
 • социална инфраструктура и инженерна инфраструктура.
 1. Постигане на устойчиво развитие чрез осигуряване на баланс между икономическо, социално и екологично развитие.
 2. Подкрепа на елитния спорт и осигуряване от държавата и местните власти на равен достъп до спортните обекти, финансиране и насърчаване на ученическия и масовия спорт като гаранция за здравето на хората.
 3. Пълноценно и устойчиво използване на европейското финансиране за стимулиране на българската икономика, и по-специално на селското стопанство, и прецизиране на субсидирането му в посока към възраждането на традиционните производства и занаяти.
 4. Насърчаване на изграждането на гражданско общество, стимулиране и подкрепа на граждански инициативи и засилване на процеса на граждански контрол.

Започнахте на 16.02.2020г. като обявихте началото на движението , кога смятате да направите партията? Докъде сте стигнали ?

Н.З. С Инициативния комитет смятаме че ще сме готови до края на април, най-късно до началото на май да направим учередителното събрание и след това ще подадем необходимите документи в съда. Вярвам че всичко ще е наред и най-късно до октомври ще е излязла регистрацията на партията. Към този момент имаме много привърженици от цялата страна, обаждат се много хора и заявяват своята подкрепа и  искат да станат наши челнове. Смятаме че хората вярват и изповядват също като нас принципите, че достойнството на личността, свободата и отговорността са в основата на човешкото развитие. Ние искаме българинът да мечтае и да осъществява мечтите си за свобода  и за модерна, справедлива и просперираща България.

loading...