Накараха работници да облекат тениски с лика на Бойко-работа, работа, работа….

Това са работниците на БКС на Община Стамболийски. Раздадени са им тениски и са ги накарали да се снимат. Прилагаме член 182 от изборния закон.

Забрани за предизборна агитация
Чл. 182. (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) (1) Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
(2) Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не може да провеждат предизборна агитация на работните си места.
(3) Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
(4) Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
   Източник: Възраждане- Стамболийкси, фейсбук