Нали в съда имало било случайно разпределение на делата?

Нали в съда имало било случайно разпределение на делата?

Е как така вече трижди една и съща съдийка изскача от бункера и спира уволнения на гербави калинки от различни висши постове в държавата?

„Веднъж е случайност. Втори път е съвпадение. Третият път – това е enemy action.“ Ричард Марчинко, основател на Тюлен-Група 6.

Да си знаете, какво (продължава да) се случва.

Евгений Дайнов