НАСИЛИЕТО

Едните казват:

„Но че насилието играе в историята и друга роля,революционна роля,че то,по думите на Маркс,е акушерка на всяко старо общество,когато то е бременно с ново,че насилието е оръдието,с което общественото движение си пробива път и разчупва закостенелите,мъртвите политически форми…”(Фр.Енгелс – „Анти-Дюринг”)

„…нужна чистка террористическая:суд на месте и расстрел безоговорочно.”(В.И.Ленин)

 Другите казват:

„Преди този„нов ред”убийството на един човек без присъда и без законна защита би потресло цял свят…”(Ст.Цвайг – „Агонията на мира”)

„Не бива да се унищожава живот.”(Гаутама Буда)

„Тогава Исус му каза:”Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще загинат.”(Матей – 26:52)

 Геният от Ясная Поляна:

”На злото трябва да се противопоставяме с всякакви праведни средства,но не със зло.”(Л.Н.Толстой – „Царството Божие е вътре във вас”)

 Насилието на:

-безчет царства и господарства;

-църковната Света инквизиция;

-руските бели и червени гвардейци;

-нацистките пълчища;

-„народната власт“ над „враговете на народа“;

-китайските хунвейбини;

-налагащите с бомби демокрация „демократи“;

-всякакви „правоверни“ фанатици…

 Насилието-

в името на идеи.

 Насилието-

в името на интереси.

 Насилието

на човек

над човека.

 Насилието

на човек

над природата.

 Насилието

на човек

над себе си.

 Насилието

на бели над черни

и на черни над бели.

 Насилието

на мъж над жена

и на жена над мъж.

 Насилието

на родител над дете

и на дете над родител.

 Насилието

на Държавите

над гражданите/поданиците.

 Насилието

на правителствата

над собствените им народи.

 Насилието,

което ражда ЕДИНСТВЕНО НАСИЛИЕ-

и ФАНТАЗНИ БЛЯНОВЕ

в болните мозъци на идиотите!

 И които

високопарно назовават

Цивилизация и Прогрес.

 И плува корабът на историята

в океана от кръв-

в неизвестна посока!

 „И господ от свода, през гъстия дим,

гледаше на всичко тих, невъзмутим!…”

(Иван Вазов –„Кочо”)

 НИКОЛАЙ РИЗОВ