НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ

Честит първи учебен ден на всички ученици и на учителите им! Много деца днес с радост тръгнаха на училище, за да се видят отново със съучениците си и учителите. Други, защото искат да знаят и могат. Образованието, макар и леко осакатено последните десетилетия, е най-важната основа за живота на човек. То отваря прозорецът към света, настройва мисленето и разума, научава на критично мислене и възможност да вземаш самостоятелни решения. Единствено образованият човек може правилно да прецени реалността и да не допусне да го манипулират и лъжат. Колкото повече знания и критика на това, което си научил имаш, толкова си по-способен да си самостоятелна личност, способна сама да се справи с живота.

Тези дни в България се промотират неграмотниците и илитератите. Дори с диплома. Знанието не е само диплома, макар, че без такава то е само пясъчна кула. Образованието е като тухлена къща – основа, надграждане и нагоре винаги е небето, защото докато сме живи, се учим. Аз не съм престанала дори за ден да се ограмотявам, да чета книги, да следя сайтове с научна насоченост, да се интересувам от световните събития и да ги анализирам. Този, който като си вземе дипломата за висше образование, реши, че вече се е изучил, е или наивник, или неособено умен. За мен грамотен човек е този, който може добре и грамотно да изрази мисълта си – устно и писмено. Да прави причинно-следствени връзки между събитията, да анализира фактите, да взема решения въз основа на собствените си мисли. Грамотен е този, който е с отворен към света и околните мозък и попива знания от всичко, до което се допре. Животът учи, безспорно, но ако не си прочел поне два вагона книги, винаги ще си затворен в кутията на собствения си живот. А знанията отварят света към теб, а границата е безкраят.

Не за училището, за живота се учим. Не е важно да вземем само една диплома, която няма покритие. Дипломата е много важна, но тя задължително трябва да е подплатена със знания. Защото само знаещи и можещи хора могат да бъдат граждани и да вземат добри решения за родината си. Ограниченият в образованието си човек трудно може да направи нещо, без значение какъв интелект му е дала природата. Да припомня, че много от най-големите ни възрожденци, революционери и политици са с образование, което е било много високо за времето си. Раковски, Бенковски, Левски, Вазов, Ботев, Паисий Хилендарски….безброй имена, са хора, които са учили, знаели са езици, усъвършенствали са се и са учили и увличали и други след тях. Защото, за да си водач, трябва не да си част от стадо, а да си най-умният, най-способният и най-смелият. За да поведеш народа си като народ, а не да го третираш като стадо. И да научиш народа си да мисли, да е народ от личности, а не стадо от овце. Затова е необходимо образованието. И знанията зад него. За да сме личности!

Затова – успех, ученици! Поклон пред всички учители за благородния им труд и усилията да ни направят човеци! Успешна учебна година!

Елена Гунчева